Prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma

Datum: 15. 10. 2018

IPF, k.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, v skladu s 3. odstavkom 44. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) vabi združenja uporabnikov, ki skupaj predstavljajo reprezentativno združenje uporabnikov v smislu 1. odstavka 44. člena ZKUASP, k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil iz naslova javne priobčitve fonogramov v plesnih organizacijah - plesnih šolah, klubih in drugih podobnih ustanovah, kjer poteka poučevanje plesa in na plesnih tekmovanjih ter na plesnih revijah, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije.

Vsi zainteresirani naj svoj interes za sodelovanje na pogajanjih pisno izrazijo najpozneje v roku 15 dni po objavi tega poziva s priporočeno pošto na naslov IPF, k.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana. Upoštevane bodo prijave, ki bodo oddane po pošti ali v poslovnih prostorih IPF v času uradnih ur najkasneje na zadnji dan navedenega roka.