Kdaj več slovenske glasbe na radijih tudi v dnevnem času?

Datum: 15. 02. 2016

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel spremembe Zakona o medijih, a je državni svet nanj izglasoval veto. Zakon zdaj čaka na ponovno glasovanje v parlamentu. Po spremembah zakona bi radijski programi morali 60 % kvote slovenske glasbe predvajati med 6. in 19. uro. Komercialne radijske postaje bodo v 24 urah predvajale najmanj 20 % slovenskih skladb, radiji s statusom posebnega pomena 25 % in radijske postaje v sklopu RTV Slovenija 40 %. Pomembno je, da bo 25 % vse predvajane slovenske glasbe mlajše od dveh let.

V času javne debate o spremembah zakona je bil zelo pogosto uporabljen podatek IPF-a, ki smo ga posredovali v lanskem letu. Ob razglasitvi največkrat predvajane skladbe na radijskih programih smo pripravili posebno lestvico predvajane slovenske glasbe na radijskih postajah med 6.00 in 20.00 uro, ki si jo lahko ogledate na povezavi https://www.ipf.si/media/1173/top_rp_2014.pdf, podatki po mesecih za celotno leto 2015 pa so objavljeni na povezavi https://www.ipf.si/ustvarjate-glasbo/lestvice/slovenska-glasba-predvajana-med-6-in-22-uro-na-radijskih-programih/. Takšne lestvice oziroma analize so pomemben instrument pri ugotavljanju dejanskega stanja v panogi, z njimi pa IPF uresničuje tudi svoje poslanstvo podpore slovenskim glasbenim izvajalcem.

Namen sprememb zakona

Ministrstvo za kulturo želi s spremembo zakona doseči večjo slišnost in dostopnost slovenske glasbe poslušalcem ter posledično zaščiti javni interes. S četrtinskim deležem naj bi zakon spodbudil odpiranje medijskega prostora novi in mladi ter manj uveljavljeni glasbeni ustvarjalnosti. Prav zato bodo uvedli javno evidenco glasbe, ki jo bo upravljalo ministrstvo, pristojno za kulturo. Obveznost zagotavljanja deleža slovenske glasbe, prvič predvajane pred največ dvema letoma, bo začela velja, ko bo v javni evidenci na voljo več kot 100 skladb.