Nova evropska direktiva zvišuje standarde transparentnosti kolektivnih organizacij

Datum: 27. 02. 2014

Evropska komisija je 20. februarja sprejela direktivo, ki določa visoko raven transparentnosti upravljanja, finančnega poslovodenja in poročanja kolektivnih organizacij. Med cilje nove direktive sodi tudi uvedba čezmejnih licenc za uporabo avtorske in sorodnih pravic na spletu.

Direktiva določa, naj kolektivne organizacije izboljšajo standarde upravljanja in transparentnosti, in sicer morajo zagotoviti: (1) primerno participacijo imetnikov pravic pri procesih odločanja, (2) primerno finančno upravljanje prihodkov iz naslova nadomestil, ki jih zberejo v imenu imetnikov pravic in (3) transparentnost do imetnikov pravic, drugih kolektivnih organizacij, ponudnikov storitev in splošne javnosti.

Na skupščini članov kolektivne organizacije se morajo sprejeti vse ključne upravljalske odločitve, kot so poraba in delitev sredstev iz zbranih nadomestil. Ker skupščina večinoma zaseda enkrat letno, je potrebno vzpostaviti funkcijo, ki bo nadzorovala delovanje vodstva kolektivne organizacije v interesu imetnikov pravic. Na področju financ se morajo sredstva, zbrana iz nadomestil, voditi ločeno od lastnih sredstev kolektivnih organizacij in se ne smejo uporabljati za nobene druge namene. Kolektivne organizacije morajo redno in natančno plačevati nadomestila članom, in sicer najkasneje v devetih mesecih po zaključku finančnega leta, v katerem so bila zbrana.

Nova direktiva bo med drugim ponudnikom storitev omogočila pridobitev licence kolektivnih organizacij, ki delujejo v več evropskih državah. Potrošnikom bo tako omogočena širša izbira glasbe na spletu, ki si jo bodo lahko prenesli na računalnik ali jo predvajali kot pretočno vsebino. EU predvideva, da bo direktiva spodbujala razvoj novih modelov dostopa do glasbe.

 

Za več informacij si oglejte videoposnetek:

http://www.youtube.com/watch?v=bksKJL9BEfw&feature=c4-overview&list=UULPG_xkgSWeWnOhBsi-jxCA


ali preberite pogosta vprašanja in odgovore:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-79_en.htm?locale=en