IPF PODPISAL SPORAZUM Z GASILSKO ZVEZO SLOVENIJE

Datum: 17. 06. 2014

IPF, kolektivna organizacija za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, je danes podpisala poseben sporazum z Gasilsko zvezo Slovenije, s katero bo organizacija prireditev posameznih društev v zvezi močno olajšana. »Zavedamo se pomena prostovoljnega gasilstva za slovensko družbo, zato smo že po žledolomu v začetku letošnjega leta sprejeli sklep, ki omogoča prostovoljnim gasilskim društvom 50-odstotni popust na nadomestilo za eno prireditev v letu 2014,« je danes ob podpisu sporazuma povedal Gregor Štibernik, direktor IPF, in dodal, da želijo na ta način izraziti priznanje za požrtvovalno delo, ki ga gasilska društva opravljajo v korist skupnosti. Zdaj so v okviru zakona in pravilnikov sodelovanje z gasilskimi društvi nadgradili. »Z novim sporazumom bodo lahko imela društva, ki se bodo za to odločila, še dodaten popust - več kot se jih odloči za sodelovanje, večji bo popust,« je izpostavil Štibernik in razložil, da bodo imeli tudi na IPF zaradi sporazuma več koristi, med katerimi so najpomembnejši bistveno manjša administracija in s tem povezani stroški. Na ta način IPF nadaljuje z dolgoročno strategijo zmanjševanja stroškov delovanja, uporabnikom pa omogoča lažje poslovanje ter bolj racionalno uporabo posnete glasbe.

Sicer pa se IPF pri svojem delu trudi prisluhniti uporabnikom. Že v procesu priprave sprememb zakona o avtorskih in sorodnih pravicah so bili zato pozorni na argumente predstavnikov uporabnikov glasbe, med katerimi je bila posebej aktivna tudi Gasilska zveza Slovenije. »Konstanten dialog z uporabniki na način, ki zagotavlja obojestranske koristi, je najboljša posledica procesa dogovarjanja tako za slovenske glasbenike kot tudi institucije, ki glasbo uporabljajo,« je vsebino sporazuma s krovno gasilsko organizacijo komentiral Štibernik. Gasilska društva bodo tako zdaj za pavšalni letni znesek nadomestil za uporabo posnete glasbe lažje organizirala svoje prireditve, predvsem pa prihranila. »To pa je tudi prispevek slovenskih glasbenikov,« je na podpisu še povedal Štibernik.

Sicer pa je IPF edina kolektivna organizacija v Sloveniji, ki deluje na področju zaščite sorodnih pravic domačih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov doma in v tujini, na podlagi mednarodnih pogodb pa enako uveljavlja in ščiti tudi pravice tujih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v Sloveniji. Z neposrednimi pooblastili upravlja pravice za skoraj 2.300 slovenskih glasbenih izvajalcev in več kot 200 domačih proizvajalcev fonogramov. Z mednarodnimi sporazumi pa IPF ščiti pravice več 10.000 tujih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov. Zavod kolektivno uveljavlja in ščiti pravice domačih in tujih glasbenih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov (založb), katerih dela se javno predvajajo v Sloveniji. Uveljavlja pravično nadomestilo za glasbeno ustvarjanje. Z zbiranjem nadomestil v obliki licence za javno uporabo fonogramov sredstva nato na podlagi podatkov o predvajanju razdeli med upravičence - imetnike sorodnih pravic. IPF se na ta način aktivno zavzema za ustvarjanje ugodnih pogojev za razvoj slovenske glasbene produkcije ter dvig ozaveščenosti o pomenu avtorskih in sorodnih pravic.

Članstvo v IPF je prostovoljno, podatke pa lahko upravičenci registrirajo brezplačno. Izvajalci in proizvajalci fonogramov s članstvom tako pridobijo učinkovito in preprosto upravljanje sorodnih pravic v razmerah množičnega javnega predvajanja glasbenih del v Sloveniji in v drugih državah. Poleg samih nadomestil pa so člani upravičeni tudi do pravne pomoči in aktivne zaščite, konstantno pa imajo dostop do podatkov o predvajanjih prijavljenih fonogramov in obračunskih podatkov v sistemu Admiss.

undefined

Gregor Štibernik, direktor IPF, je danes podpisal sporazum z Joštom Jakšo, predsednikom Gasilske zveze Slovenije, s katerim bodo posamezna gasilska društva lažje organizirala svoje prireditve.