Obvestilo o opravljenih obračunih

Datum: 30. 06. 2014

Spoštovani upravičenci,

obveščamo vas, da smo v skladu z letnim načrtom za leto 2014, s pravilnikoma o delitvi nadomestil, s sprejetimi sklepi ter na podlagi podatkov o javni priobčitvi fonogramov za posamezno obračunsko obdobje v preteklih dneh opravili:

  • obračun nadomestil za javno priobčitev fonogramov za leto 2013 ter končni poračun za leto 2008 za izvajalce,
  • obračun nadomestil za javno priobčitev fonogramov za leto 2013 za proizvajalce fonogramov. Končni obračun za proizvajalce fonogramov tokrat ni bil opravljen, saj se je z zadnjimi spremembami statuta zastaralni rok podaljšal na 5 let.

Če skupno obračunano nadomestilo doseže minimalno vsoto, ki jo je Svet IPF določil v skladu s pravilnikoma o delitvi nadomestil (10 EUR), in že razpolagamo z vsemi potrebnimi podatki za nakazilo, bomo nadomestila izplačana predvidoma 14. julija 2014, vsem, ki izstavljate račune, pa bodo ti poravnani najkasneje v 21 dneh po prejemu.

Zato prosimo vse upravičence, ki bodo prejeli finančna obvestila, da nam najkasneje do 10. julija 2014 sporočijo dopolnitve oz. morebitne spremembe podatkov za izplačilo, saj po tem datumu spremembe ne bodo več možne!

Od letošnjega leta dalje lahko vsi upravičenci, ki nam o tem podajo soglasje prek spletnega vmesnika ADMISS, prejemajo finančna obvestila prek elektronske pošte. Letos so tako vsi upravičenci še prejeli obvestilo po klasični pošti, odslej pa bodo tisti s soglasjem za e-poslovanje, prejemali le še elektronska sporočila.

Izpisi lastnih obračunskih podatkov in natančnejše poročilo o opravljenih obračunih si boste lahko ogledali v spletni aplikaciji ADMISS predvidoma po 3. juliju 2014. Podatki vsebujejo informacije o vseh fonogramih, pri katerih ste prijavljeni kot upravičenec in za katere smo na podlagi prejetih prijav lahko naredili obračune za zgoraj navedena obračunska obdobja.

Želimo vam veliko uspeha pri nadaljnjem ustvarjanju in vas lepo pozdravljamo!