Svet Zavoda IPF z novim predsednikom

Datum: 14. 08. 2012

V Zavodu IPF vsaki dve leti v skladu s statutom zamenjamo predsednika Sveta zavoda, ki prihajata izmenično iz izvajalskih in fonogramskih vrst. Po dveh letih predsedovanja Boštjana Dermola, predsednika Skupščine izvajalcev, je julija predsednik Sveta Zavoda IPF postal Boštjan Menart, tudi predsednik Skupščine proizvajalcev fonogramov. Vodenje Strokovnega sveta je prevzel mag. Andrej Sraka.

Statut Zavoda IPF predvideva dvoletno rotacijo na vodilnem mestu najvišjega organa - sveta zavoda. Tako je po dveh letih, ko je vodenje sveta uspešno pripeljal do konca mandata Boštjan Dermol, vodstvo prevzel Boštjan Menart. Ob tem smo pozdravili tudi novega predsednika strokovnega sveta mag. Andreja Srako.

Pogled v pretekli dve leti

Boštjan Dermol izpostavlja, da smo v Zavodu IPF v preteklih dveh letih naredili mnogo korakov naprej. Vsekakor moramo izpostaviti povečan obseg dela zaradi vpeljave novih mehanizmov nadzora uporabe glasbe in proaktivnost na več področjih uporabe fonogramov. Zavedamo se, da so bili stroški relativno visoki, vendar bodo naložbe zaradi njih prave rezultate prinašale v prihodnjih letih.  Za delovanje Zavoda IPF so bile izjemno pomembne tudi izpogajane tarife za uporabo del, vse skupaj pa je rezultiralo v izplačilih upravičencem. Transparentnost našega dela in dostopnost informacij smo pripeljali na zavidljivo raven. To potrjujejo tudi aktivno sodelovanje upravičencev pri delu Zavoda IPF, mnoge sugestije, pripombe in pohvale, ki smo jih bili deležni v zadnjih dveh letih. Dodaten korak naprej je tudi več kot uspešno sodelovanje z reprezentativnimi sindikati. Posebno pozornost smo namenili podpisom bilateralnih sporazumov, ki našim izvajalcem in proizvajalcem fonogramov omogočajo varstvo pravic tudi v tujini, in mednarodnemu sodelovanju v krovnih organizacijah.

Pogled naprej
Novi predsednik Sveta zavoda Boštjan Menart bo nadaljeval začrtano strategijo: (1.) povečevanja prihodkov na podlagi novo sklenjenih sporazumov z uporabniki in (2.) prizadevanja za povečevanje delilne mase z zniževanjem stroškov delovanja, pri čemer bo Svet zavoda posebej pozoren tudi na aktivno upravljanje terjatev. Prizadevali si bomo tudi za nadaljevanje rasti nadomestil domačim upravičencem. Že zdaj se pospešeno pripravljamo na regionalno konferenco oktobra v Sarajevu, kjer želimo uveljaviti koncept skupne baze del v regiji. Zagotovo pa kot eno od prioritet dvoletnega mandata predsednika Sveta zavoda Boštjan Menart vidi tudi prizadevanja za sodelovanje z drugimi kolektivnimi organizacijami in za združevanje procesov uveljavljanja.