Zavod IPF podpira dobrodelne in vzgojno-izobraževalne prireditve

Datum: 06. 09. 2012

V Slovenskih novicah so 28. avgusta  2012 na 18. strani objavili žaljiv in zavajajoč članek z naslovom Sazas pomaga, IPF služi«.

V Zavodu IPF smo vzgojno-izobraževalno prireditev Zavoda Janeza Levca v skladu z zakonodajo in našimi primeri dobrih praks oprostili plačila nadomestila za prireditve u Mednarodnega festivalskega leta. Postopek oprostitve plačila smo lahko uspešno izvedli šele 30. 8., saj nam odgovorni v zavodu prej niso posredovali ustrezne in celovite dokumentacije, iz katere bi lahko sklepali, da gre za vrsto prireditve, ki se ji ne zaračuna nadomestilo za javno uporabo fonogramov. Nepozornost odgovornih v zavodu je pripeljala tudi do tega, da so prošnjo po oprostitvi plačila posredovali na drugo kolektivno organizacijo, kar je postopek še dodatno zavleklo.

Svet Zavoda IPF