Zavod IPF povečuje prihodke in izplačila glasbenikom ter uspešno zmanjšuje stroške

Datum: 07. 08. 2012

Objavljamo prikaz nasprotnih dejstev in odgovor na članek »Glasbenikom le drobtinice«, ki je bil objaviljen na 16. strani Slovenskih novic 6. avgusta 2012.

Poslovanje Zavoda IPF je transparentno od samega začetka. Razčlenjene bilance so del letnih poročil, predstavljenih na spletni strani in na vsakoletnih skupščinah, ko imajo upravičenci in imetniki pravic možnost vpogleda in sooblikovanja finančnega poslovanja. Za začetek zaščite pravic naših članov smo v preteklih letih vložili prepotrebna sredstva za vzpostavitev sistemov, zaradi katerih Zavod IPF danes bistveno bolje in cenovno ugodneje uveljavlja pravice kot ostale kolektivne organizacije, zaradi česar iz leta v leto večamo prihodke, namenjene za izplačila članom. Hkrati uspešno znižujemo stroške, saj sodelujemo z različnimi izvajalci storitev, s čimer dosegamo najbolj optimalne cene, in aktivno upravljamo odprte terjatve. Posledica racionalizacije dela Zavoda IPF bo tako že drugo izplačilo nadomestil v letošnjem letu. Mnogi bodo tako prejeli največ, odkar so nam zaupali v varstvo svoje pravice, na kar smo izjemno ponosni. Naj povemo, da bodo naši prihodki letos znatno presegli 3.000.000 evrov, kar nas uvršča med najuspešnejše kolektivne organizacije na svetu. Predvsem pa so, navkljub zelo podobnemu obsegu dela, naši stroški za dober milijon evrov nižji od primerljivih kolektivnih organizacij pri nas. Glede poslovanja in milijonskih nakazil podjetjem, smo bili zagotovo po pomoti zamenjani z eno od slovenskih kolektivnih organizacij, ki je, tako pravi njeno letno poročilo, sklenila z enim (!) samim podjetjem pogodbo v vrednosti 14.000.000 €. Zato si bomo na Zavodu IPF še naprej prizadevali druge kolektivne organizacije prepričati v skupno sodelovanje pri zaščiti intelektualne lastnine, predvsem na področju skupnih strokovnih služb, s čimer bi skupaj lahko znižali stroške v dobro izplačil našim članom, a žal ostajamo na pragu nezainteresiranosti drugih kolektivnih organizacij. Da delamo zgolj in samo v dobro glasbenikov in ostalih imetnikov pravic, dokazujejo vsi dosedanji pregledi državnih nadzorstvenih organov in neodvisnih revizijskih institucij, ki niso pokazali nobenih nepravilnosti v našem delovanju, med tem ko poznamo primere, ko se prej omenjena kolektivna organizacija ubada z negativno zaključenimi primeri prav vseh nadzornih organov: URSIL, TIRS in UVK.

Svet Zavoda IPF