Zavod IPF poziva izvajalce k dopolnitvi podatkov - vpis v bazo izvajalcev Zavoda IPF je namreč nujen za izplačilo nadomestila

Datum: 05. 05. 2011

​Zavod IPF poziva izvajalce k dopolnitvi podatkov v njihovi bazi, ki je dostopna preko spletne strani. Popolni podatki so namreč edina pot za izplačila, ki izvajalcem pripadajo zaradi predvajanja fonogramov. Zavod IPF ima za vse, ki še niso prijavili svojih pravic na delih, v skladu z zakonodajo, ustrezno rezervirana sredstva od leta 2004/2005 dalje.

Zavod IPF, kolektivna organizacija za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, hrani ustrezne rezervacije za tiste izvajalce, ki še niso posredovali podatkov za izplačilo nadomestil, pa tudi za izvajalce, ki so sodelovali pri do sedaj še neprijavljenem repertoarju. Nadomestila so v skladu z zakonodajo rezervirana tudi za tiste upravičence, ki jih zastopajo tuje kolektivne organizacije, s katerimi so že ali še bodo podpisali bilateralne sporazume.

Za zbrana nadomestila upravičencev, ki Zavodu IPF niso podpisali pooblastila o zastopanju ali za katere ni bilo mogoče pridobiti druge, za obračun potrebne dokumentacije ali jih Zavod IPF ne zastopa na podlagi pogodbe, sklenjene z drugo kolektivno organizacijo, Zavod IPF rezervira ustrezen znesek nadomestil za obdobje petih let. »Taka je praksa povsod v Evropi in kar se tega tiče, smo v Sloveniji, na Zavodu IPF, prav gotovo lahko vzor ostalim kolektivnim organizacijam, saj delamo poračune za obdobja za pet let nazaj. Tako je ta trenutek v naši bazi že več kot 1800 upravičencev, ki so jim bila obračunana nadomestila od leta 2004/2005 dalje, pa nam še niso posredovali podatkov za izplačilo. Seznam teh upravičencev je objavljen na naših spletnih straneh« pojasnjuje direktor Zavoda IPF Gregor Štibernik.

Omenjeni upravičenci lahko na spletni strani natisnejo Obrazec za prijavo upravičenca izvajalca, ga izpolnijo, podpišejo in pošljejo. »Ko so enkrat v naši bazi, lahko preko Administrativnih spletnih strani ADMISS sproti preverjajo skladbe, pri katerih so sodelovali, in njihovo predvajanje,« pojasnjuje Gregor Štibernik. Spletne strani ADMISS so sicer reprezentativen primer sledenja uporabi del posameznih glasbenih izvajalcev, saj lahko ti vsak trenutek preverijo pogostost predvajanja njihovih del in temu pripadajoča nadomestila.

Zavod IPF ščiti in uveljavlja tako pravice tujih in domačih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v Sloveniji kot tudi pravice slovenskih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v tujini. Zavod IPF je poleg združenja IPDA še član organizacij SCAPR (The Societies' Council for the Collective Management of Performers' Rights), AEPO - ARTIS (Association of European Performers' Organisations) in IFPI (International Federation of the Phonographic Industry).