Neprijavljeni izvajalci

V spodnji seznam so vključeni vsi izvajalci, ki so na prijavah fonogramov ali videogramov navedeni kot imetniki pravic v nezastaranih obračunih in nam še niso posredovali podatkov, potrebnih za izplačilo. Prosimo vse imetnike pravic, njihove zastopnike ali zakonite dediče, da nam na predpisanih obrazcih sporočite podatke, potrebne za izplačila nadomestil.
Iskalnik po seznamu neprijavljenih izvajalcev
Priimek Ime
Nalaganje podatkov ...