Zavod IPF lani zbral za kar 37 % več nadomestil in povečal izplačila upravičencem

Datum: 29. 06. 2011

Skupščini izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF sta pretekli teden potrdili Letno poročilo 2010 in Načrt dela za leto 2011. Slednji kot najpomembnejše točke izpostavlja prizadevanja za nadaljevanje zbiranja in rasti nadomestil iz različnih naslov ter povečanje vsote izplačanih nadomestil upravičencem. Zavod IPF je sicer lani ustvaril 2.289.406,81 EUR prihodkov in zato tudi povečal izplačila upravičencem, letos pa želijo v dobro svojih upravičencev in v nameri po povečanju izplačil zbrana sredstva povečati za dobrih 700.000 EUR.

Na skupščinah proizvajalcev fonogramov in glasbenih izvajalcev Zavoda IPF so člani potrdili Poročilo o delu za leto 2010 in Načrt dela za leto 2011. Zavod IPF je v letu 2010 uspel povečati prihodke na 2.289.406,81 EUR, pri čemer so kljub oteženim gospodarskim razmeram zabeležili 37 % rast nadomestil, zbranih iz naslova redne dejavnosti, kar je, glede na gospodarske razmere in splošni odnos do intelektualne lastnine, izjemen rezultat. Povečanje zbranih nadomestil je pomembno vplivalo na višino izplačil upravičencem, ki so se lani ponovno povečala, in je zagotovo posledica povečanega dela na novo vzpostavljene terenske službe. Prav stroški te so bili lani visoki, saj je bilo tovrstno evidentiranje vzpostavljeno na novo in bo svoje rezultate dajalo tudi v prihodnjih letih, skupščina pa je te stroške prav tako potrdila. »Tokratna skupščina je delovala koherentno in konstruktivno povezovalno, saj so glasbeniki še bolj strnili svoje vrste in se borijo za svoj prav znotraj prostora za uveljavljanje njihovih pravic,« poudarja predsednik sveta Zavoda IPF Boštjan Dermol. »V Zavodu IPF smo v letu 2010 uvedli in sprejeli tudi tarife za uporabo zaščitenih del na javnih prireditvah, začeli pogajanja s ponudniki in uporabniki za nove oblike uporabe. Prav tako smo na različnih področjih uporabe zaščitenih del, postavili izhodišča za pogajanja z uporabniki za 2012 in povečali vzorec obdelanih sporedov predvajanih del, kar nam daje še natančnejšo sliko nad uporabo,« pomembne delovne dosežke izpostavlja direktor Zavoda IPF Gregor Štibernik.

Za leto 2011 v Zavodu IPF načrtujejo, da bodo z dodatno angažiranostjo zbrali 3.046.000,00 EUR nadomestil, kar bo še povečalo vsoto za izplačila upravičencem. »Leto pred nami odpira še nove izzive, tako v povečanju dohodkovnega dela v našem poslovanju kot nadaljevanju odpiranja novih sinergijskih priložnost znanj in izkušenj v domačih in mednarodnih organizacijah,« poudarja Dermol. Eden pomembnejših fokusov načrta za letošnje leto je tudi optimiziranje stroškov dela, saj so v letu 2010 začeli sodelovati z Zavodom AIPA. Povezovanje strokovnih služb kolektivnih organizacij ter s tem povezana racionalizacija in optimizacija poslovanja v Zavodu IPF nastaja z namenom zmanjševanja stroškov in s tem povezanim večanjem mase za izplačila njihovim članom. »Posvetili se bomo tudi razreševanju problematike zbiranja nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje, ki se nanaša na prazne nosilce in kjer zavezanci nimajo naslovnika, ki bi mu lahko plačali svoje obveznosti. V Zavodu IPF smo se s pravo idejo v najkrajšem času odzvali na ta problem in upravičenci izpada skoraj četrtine prihodkov iz tega naslova sploh ne bodo opazili,« pojasnjuje Boštjan Dermol.

V Zavodu IPF so v letu 2010 povečali tudi vzorec uporabljenih zaščitenih del, tako da so obračuni honorarjev in nadomestil še bolj referenčni in natančni. S tem je povezan tudi pozitiven trend povečevanja članstva v skupščinah izvajalcev in proizvajalcev fonogramov. Konec leta je bilo v skupščino proizvajalcev včlanjenih 191 članov, to je 7 več kot v letu 2009, v skupščino izvajalcev pa 1.633 članov, kar je 366 več kot v letu 2009. Prav vsi člani so nadtransparentno informirani skozi v letu 2010 nadgrajeni sistem ADMISS, kjer lahko kadarkoli preverijo uporabo svojih del in pripadajoča izplačila. Prav tako pa so v Zavodu IPF pozornost posvetili nadgradnji informiranja uporabnikov glasbenih del, ki svoje obveznosti izpolnjujejo tudi v napredni elektronski obliki.