Vabilo na pogajanje za komercialne radijske programe

Datum: 23. 02. 2011

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah vabi vse izdajatelje, ki v komercialnih radijskih programih radiodifuzno oddajajo fonograme, na pogajanja za ureditev načina in pogojev za radiodifuzno oddajanje fonogramov. 

Vse izdajatelje prosimo, da interes za udeležbo izrazijo v pismu in ga s priporočeno pošiljko pošljejo najpozneje do 5. marca na naslov Zavod IPF, šmartinska 152, 1000 LJUBLJANA.