Vabilo na pogajanje za Javni zavod RTV Slovenija

Datum: 23. 02. 2011

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije vabi v skladu z Zakonom o avtorski in sorordnih pravicah Javni zavod RTV Slovenija k pogajanjem za sklenitev pogodbe o pogojih, načinih in višini nadomestil za uporabo komercialno izdanih fonogramov v radisjkih in televizijskih programih RTV Slovenija.