Prijave komercialno izdanih fonogramov

Datum: 23. 06. 2010

Spoštovani,

obveščamo vas, da so bile na 12. redni skupščini izvajalcev in 11. redni skupščini proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF dne 22. 6. 2010 sprejete predlagane spremembe Statuta Zavoda IPF in Pravilnika o delitvi nadomestil, ki med drugim spreminjata tudi način prijave komercialno izdanih fonogramov.

Do sprejema čistopisov Statuta in Pravilnika o delitvi nadomestil ter oblikovanja novih prijavnih obrazcev, oblikovanih v skladu s sprejetimi spremembami, ne bomo sprejemali novih prijav fonogramov. Akti in spremenjeni obrazci bodo predvidoma na voljo do konca julija 2010.

Hvala za razumevanje!