Poročilo o sejah skupščin Zavoda IPF

Datum: 23. 06. 2010

Spoštovane upravičenke, spoštovani upravičenci,

obveščamo vas, da sta včeraj, 22. junija 2010, potekali letni seji skupščin Zavoda IPF. Zaradi zagotavljanja obveščenosti imetnikov pravic v nadaljevanju podajamo povzetke najaktualnejših sklepov včerajšnjega dne:

  1. Izvoljeni so bili novi predstavniki v organe Zavoda IPF.
  2. Po novem bodo lahko izvedbe prijavljali tudi izvajalci sami, Zavod IPF pa bo v kratkem pripravil spremembe prijavnih obrazcev.
  3. V luči zadnjih pozivov UIL in sklepov Upravnega sodišča se do nadaljnjega ne izvajajo vsa tista določila Statuta in Pravilnik o delitvi nadomestil, ki se tičejo kakršnegakoli črpanja sredstev iz naslova promocijskih skladov, in določila, ki se tičejo omejevanja pravic članov skupščin.

 

Hkrati vas obveščamo, da bosta v čim krajšem možnem času na spletnih straneh Zavoda IPF dostopna overovljena zapisnika obeh sej ter čistopisa včeraj obravnavnih aktov.