Zaračunavanje nadomestil v času izrednih razmer – Poplave 2023

Datum: 04. 08. 2023

Uporabnike varovanih del, ki jim je onemogočeno poslovanje zaradi izrednih razmer, povezanih s poplavami, obveščamo, da jim za čas trajanja teh razmer ne bomo zaračunavali nadomestil za uporabo varovanih del.

Uporabnike, ki zaradi izrednih razmer ne morete poslovati, prosimo, da nam na elektronski naslov uporabnik@ipf.si posredujete obvestilo o morebitnem začasnem zaprtju vaše dejavnosti.

Želimo vam vse dobro!

IPF, k.o.