Ustvarjalci in imetniki pravic zahtevajo svoje pravice s širjenjem umetne inteligence

Datum: 22. 07. 2023

S širjenjem umetne inteligence (AI) je treba spoštovati umetnike, avtorje in izvajalce ter zaščititi človeško ustvarjalnost. Načela avtorskih pravic ostajajo trdna, razviti in izvajati je potrebno poštene prakse licenciranja. Hkrati pa bi bilo treba sprejeti globalne rešitve, da podjetja z umetno inteligenco nagrajujejo izvajalce in človeške ustvarjalce, katerih dela so izkoriščena.

Široka koalicija organizacij v ustvarjalnih in kulturnih sektorjih, vključno z avtorji; knjižne, novičarske, glasbene, znanstvene in tehnične založbe; posneta glasba, filmski in TV producenti; distributerji in foto agencije, ter druge organizacije, so pripravili pozive:

Evropa ima edinstveno priložnost, da pokaže globalno vodstvo na področju umetne inteligence.

S tekočimi tristranskimi pogajanji o zakonu o umetni inteligenci ima Evropska unija edinstveno priložnost, da na svetovni ravni prevzame vodstvo pri vzpostavljanju odgovornega okvirja umetne inteligence. S tem bi spodbudili inovacije in ustvarili nove poslovne priložnosti, hkrati pa zagotovili, da se umetna inteligenca razvija na način, ki je odgovoren in trajnosten za evropske ustvarjalce. Da bi to dosegli, je bistvenega pomena, da so sistemi umetne inteligence usposobljeni za vsebino in podatke, do katerih se dostopa zakonito, vključno z ustreznimi predhodnimi dovoljenji, pridobljenimi za uporabo avtorsko zaščitenih del in drugih predmetov urejanja, ter da so vsebina in viri, uporabljeni za usposabljanje sistemov, jasno opredeljeni.

Kulturni sektorji so sprejeli potencial umetne inteligence.

Umetna inteligenca v svojih različnih oblikah ponuja nova in inovativna orodja za podporo kulturnim sektorjem, od sistemov, ki pomagajo ustvarjalnemu procesu, do tistih, ki pomagajo optimizirati vključevanje potrošnikov, hitro in natančno prepoznati vsebino, pomagajo pri načrtovanju, avtomatizirajo in izboljšajo učinkovite plačilne sisteme itd.

Napredek pri inovacijah AI in učinkovita zaščita avtorskih pravic se ne izključujeta. Nasprotno, procesi umetne inteligence, ki so odvisni od 'vnosa' zaščitenih del ali drugih predmetov urejanja, črpajo svoj namen in vrednost iz teh del ali predmetov urejanja.

Sistemi umetne inteligence bi morali biti v skladu z obstoječim okvirom avtorskih pravic EU.

Zato je za zaščito preživetja evropskih ustvarjalcev in imetnikov pravic, odgovornih za ta dela, bistveno, da so vsi sistemi umetne inteligence, ki so na voljo v EU, skladni z obstoječim okvirom EU za avtorske pravice. Da bi zagotovili, da je dostop zakonit, vključno z ustreznimi licencami in dovoljenji, pridobljenimi od ustreznih imetnikov pravic, in da lahko imetniki pravic učinkovito uveljavljajo svoje pravice, če temu ni tako, je bistveno, da razvijalci in uvajalci sistemov umetne inteligence vodijo podrobne evidence o uporabljenih delih tretjih oseb ali drugih zaščitenih vsebinah, skupaj z osnovo, na kateri so do njih dostopali, in dajo te informacije na voljo imetnikom pravic.

Nujno je natančno vodenje evidenc.

Obveznost vodenja točnih evidenc bi se morala vrniti na začetek razvoja, da bi zagotovili celotno verigo uporabe. Da bi se izognili "pranju umetne inteligence", se mora razširiti na vse sisteme, ki so na voljo v EU ali proizvajajo rezultate, uporabljene v EU, ne glede na jurisdikcijo, v kateri je morda potekalo usposabljanje ali testiranje. 

Predlog Evropskega parlamenta je korak v pravo smer.

Menimo, da je predlog Evropskega parlamenta, da se ponudnikom umetne inteligence naloži, da beležijo podatke, ki se uporabljajo za usposabljanje umetne inteligence, vključno z gradivom, zaščitenim z zakonom o avtorskih pravicah, in da se to omogoči na dovolj podroben način, da lahko imetniki pravic identificirajo in uveljavljajo svoje pravice, prvi korak v pravo smer .

Pozivamo evropske institucije, naj podprejo te določbe, in veselimo se sodelovanja z njimi pri nadaljnjih izboljšavah, da bi zagotovili, da je zakon o umetni inteligenci primeren za zaščito dela evropskih ustvarjalcev in imetnikov pravic.

SEZNAM PODPISNIKOV

AEPO-ARTIS, ALCAM, AMA, APMA, CEPI, CEPIC, CIAGP, CISAC, CIAM, EMMA, ECSA, ENPA, EPC, FEP, GESAC, ICMP, IFPI, IMPALA, IMPF, MCNA, SCAPR, STM