Novi sporazum o sodelovanju s kolektivno organizacijo NUOVO IMAIE iz Italije

Datum: 06. 06. 2022

V Rimu je med 31. majem in 2. junijem 2022 potekala 47. generalna skupščina združenja SCAPR (svetovno združenje kolektivnih organizacij glasbenih izvajalcev).

Na seji so bila podana poročila o delovanju posameznih odborov, volitve članov upravnega odbora, odločanje o sprejemanju novih članov združenja, dopolnitve statuta in pravilnikov IPD in VRDB, finančna poročila ter sprejem proračuna.

V sklopu dogodka je IPF, k.o. sklenil nov sporazum o zastopanju s kolektivno organizacijo NUOVO IMAIE iz Italije. S tem je še dodatno izboljšana pokritost ozemelj za uveljavljanje sorodnih pravic v tujini in okrepljena izmenjava nadomestil s tujino.