Rezervirajte si datum! Seja Skupščine IPF, k.o.

Datum: 16. 06. 2021

Spoštovani člani Skupščine IPF, k.o.!

Obveščamo vas, da bo seja Skupščine IPF, k.o. izvedena 15. 7. 2021. Spremljajte obvestila na naših administrativnih spletnih straneh (ADMISS). 

Sklic seje Skupščine in vse druga potrebna gradiva bodo objavljena na način in v rokih kot jih predvidevata Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) in pa Statut IPF, k.o.