Opravljena delitev za leto 2019 in končna delitev za leto 2014

Datum: 12. 06. 2020

Spoštovani imetniki pravic!

Skladno s Pravili o delitvi nadomestil proizvajalcev fonogramov in Pravili o delitvi nadomestil izvajalcev smo na podlagi podatkov o javni priobčitvi fonogramov za kategorijo imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov in kategorijo imetnikov pravic izvajalcev opravili delitvi nadomestil za javno priobčitev fonogramov za leto 2019, opravili pa smo tudi končni delitvi za leto 2014.

Za vas, imetnike pravic, imamo dobro novico! Po desetih letih, ko se v Sloveniji nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe, niso zbirala, je Urad RS za intelektualno lastnino julija 2019 podelil dovoljenje za zbiranje teh nadomestil Društvu KOPRIVA, k.o. Seznanjeni smo, da se nadomestila uspešno zbirajo in da lahko na IPF, k.o. v naslednjih mesecih od Društva KOPRIVA, k.o. že pričakujemo prva nadomestila, ki jih bomo poskusili takoj tudi razdeliti.

Za jesen načrtujemo še delitev sredstev namenskega sklada izvajalcev. Podrobnosti delitve sklada pa so še v rokah članov, ki bodo o tem odločali na seji skupščine.

Koliko sredstev smo delili boste lahko prebrali v poročilu o opravljenih delitvah, ki bo objavljeno predvidoma do sredine julija 2020 v spletni aplikaciji ADMISS. Na voljo bodo podatki o višini sredstev v posamezni delitvi, ločeno za vsak reparticijski razred, ter izpis vaših obračunskih podatkov. Na voljo bodo tudi podatki o predvajanjih fonogramov ločeno po programih in po posameznih letih ter mesecih. V kolikor želite vpogled v svoje obračunske podatke pred objavo v sistemu ADMISS, nam to sporočite in vam bomo želene izpise pripravili.

Lestvica največkrat predvajanih skladb, ki jo IPF, k.o. po prejemu sporedov radiodifuznih organizacij pripravlja že deset let, tudi v letu 2019 kaže trend upada predvajanja slovenske glasbe.

Če znesek izračunanega nadomestila doseže minimalno vsoto (5 €) in že razpolagamo z vsemi osebnimi podatki potrebnimi za nakazilo, vam bomo nadomestilo izplačali predvidoma 19. junija 2020. Če ste že prejeli nadomestila za pretekla obračunska obdobja, vam bomo izplačali razliko med dodeljenim in že izplačanim zneskom.

Imetnik pravic ima pravico, da v zvezi z izvedeno delitvijo IPF, k.o. poda pritožbo po določbah Statuta, če meni, da mu nadomestilo ni bilo obračunano oz. mu je bilo obračunano napačno.

Za vsa vaša vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 01/52 72 932 in na elektronskem naslovu: obracuni@ipf.si.

Želimo vam zdravo in ustvarjalno poletje in vas lepo pozdravljamo!

Ljubljana, 12. junij 2020