Glasba podpira 2 milijona delovnih mest; raziskava kaže, da letno gospodarstvu EU in UK prinaša 81,9 milijard €

Datum: 20. 11. 2020

Glasbeni sektor podpira dva milijona delovnih mest in na leto prispeva 81,9 milijard evrov h gospodarstvu v 27 državah članicah EU in v Združenem kraljestvu (EU28), je razvidno iz podrobne študije Oxford Economics, ki jo je naročil IFPI (Mednarodno združenje fonogramske industrije), o gospodarskem vplivu glasbe v Evropi.

Raziskava je na podlagi podatkov iz leta 2018 pokazala, da letni gospodarski prispevek glasbe EU28 vključuje:

  • podporo za dva milijona delovnih mest;
  • prispevek 81,9 milijarde EUR bruto dodane vrednosti k BDP (to je več kot BDP 9tih držav - Luksemburga, Bolgarije, Hrvaške, Litve, Latvije, Estonije, Cipra, Malte in Slovenije);
  • Izvoz blaga in storitev v vrednosti 9,7 milijard EUR v države, ki niso članice EU28.

Frances Moore, izvršna direktorica IFPI, je dejala: »Glasba je bistveni del Evrope, njena identiteta in kultura. Vrednost glasbe je v mnogih pogledih neprecenljiva, nas razveseljuje in tudi zdravi. Poleg tega, kot kaže prvo takšno poročilo Oxford Economics, glasba ključno gospodarsko prispeva k Evropski uniji in Združenemu kraljestvu - podpira in ustvarja delovna mesta, spodbuja bruto domači proizvod in znesek plačanega davka ter spodbuja izvoz

»V središču tega prispevka je 7.400 založb EU. Poleg tega, da zaposlujejo skoraj 45.000 ljudi po vsej EU, veliko vlagajo v druge dele glasbenega sektorja in pomembno prispevajo k evropskemu izvozu.«

»Da bi bil pomemben prispevek glasbe Evropi dolgoročno vzdržen, je treba vrniti pravično nadomestilo tistim, ki ustvarjajo in vlagajo v glasbo. Da bi to omogočili, sektor potrebuje pravično pravno in politično okolje v Evropi, še naprej pa bomo sodelovali z oblikovalci politike, da bi to dosegli.«

Pete Collings, direktor za svetovanje o ekonomskih učinkih pri Oxford Economics, je dejal: »Z raziskovanjem, kako glasbeni sektor komunicira s preostalim gospodarstvom, naša študija prikazuje, kako spodbuja gospodarske dejavnosti, podpira delovna mesta in ustvarja davčne prihodke po Evropi. Ob tem še izpostavljamo, da glasbeni sektor - ekosistem velikih in malih podjetij, ki opravljajo široko paleto dejavnosti - neposredno prispeva k evropskemu gospodarstvu, primerljivo s celotnim gospodarstvom več držav članic. "

Ekonomski vpliv glasbe v Evropi preučuje tudi splošni vpliv glasbenega sektorja na zaposlovanje in ugotavlja, da je podprl dva milijona delovnih mest v EU28, kar pomeni, da je bilo od njega odvisno eno na vsakih 119 delovnih mest.

Raziskava je tudi pokazala, da je evropski izvoz glasbe (vključno z izvozom iz Združenega kraljestva) ustvaril 9,7 milijarde € prihodkov, od tega so založbe, glasbene založbe in storitve audio streaminga ustvarili skoraj polovico (4,7 milijarde EUR).

Glasbeni sektor je imel prav tako ključno vlogo pri ustvarjanju davčnih prihodkov, saj je v letu 2018 v 28 državah članicah EU podprl 31 milijard EUR davčnih prejemkov, kar je ustrezalo 19,4 % celotnega proračuna EU istega leta.

 

»Ta raziskava pokaže pomembnost glasbe, ne samo v kulturnem in kreativnem smislu, ampak tudi v gospodarskem. Zato bi bila pomoč države v teh težkih časih za vse udeležene v glasbeni industriji zelo pomembna. Ne samo v finančni pomoči vsem, ki v tem trenutku ne morejo opravljati svojih dejavnosti, ampak tudi v odpravi oz. spremembi zakonskih omejitev, ki imetnikom pravic trenutno onemogočajo opravljanje dejavnosti in popolno upravljanje svojih pravic,« je ob tem povedal predsednik Upravnega odbora ZFIS in direktor založbe Nika Darjo Rot.

Celotna raziskava je dostopna tukaj.