Vabilo na delavnico o novem Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic

Datum: 23. 03. 2017

Spoštovani člani!

Naša država ima od lanskega leta nov Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP), ki v delovanje kolektivnih organizacij in s tem v upravljanje vaše pravice prinaša določene spremembe. Kot kolektivna organizacija mora IPF svoje akte uskladiti z novimi določbami, zato vas vljudno vabimo na delavnico, kjer bomo pregledali področja sprememb in predloge uskladitev.

Delavnica bo potekala v prostorih IPF, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, 3. aprila 2017 ob 10. uri. Zaradi lažjega poteka dela vas vljudno vabimo, da zakon predhodno pregledate in razmislite o predlogih oziroma pobudah.

Predstavili vam bomo določila ZKUASP, ki bodo vplivala na naslednja področja: 

  • statut
  • pravila o delitvi zbranih avtorskih honorarjev
  • pravila o uporabi nerazdeljenih zneskov avtorskih honorarjev
  • pravila o politiki vlaganja avtorskih honorarjev v bančne depozite in uporabi teh prihodkov
  • pravila o stroških poslovanja
  • pravila o namenskih skladih
  • pravila o obvladovanju tveganj

 

Zakon je dosegljiv na povezavi: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7317.

Zaradi prostorskih omejitev vas prosimo, da predhodno (najkasneje do 30. marca 2017) potrdite svojo udeležbo na info@ipf.si.