Obračun za nadomestila za leti 2016 in 2011 je končan

Datum: 10. 07. 2017

V IPF-u smo pripravili obračun nadomestil za javno priobčitev fonogramov za leto 2016 in končni poračun za leto 2011. V obračun smo všteli vse prijave vaših posnetih izvedb, ki smo jih prejeli najmanj do 31. marca 2017. Če imamo vse vaše podatke za nakazilo, vam bomo sredstva izplačali predvidoma 14. julija 2017.

 

Nadomestilo za javno priobčitev pripada del vam pripada, če so bili v letu 2016 in 2011 (končni obračun) uporabljeni fonogrami, pri katerih ste prijavljeni kot upravičenec. Nadomestilo vam začnemo obračunavati takoj, izplačilo pa izvedemo, ko skupno obračunano nadomestilo doseže minimalno vsoto, ki jo je Svet IPF določil v skladu s pravilnikoma o delitvi nadomestil (10 EUR). Če ste že prejeli nadomestila za pretekla obračunska obdobja, vam bomo izplačali razliko med obračunanim in že prejetim zneskom.

 

Preverite podatke za izplačilo

Če že razpolagamo z vsemi osebnimi podatki, potrebnimi za nakazilo, vam bomo nadomestilo izplačali predvidoma 14. julija 2017. Vse, ki izstavljate račune, pa prosimo, da na podlagi priloženega finančnega obvestila račun čimprej izdate. Računi bodo praviloma plačani v 30 dneh po prejemu.

 

Prosimo vse upravičence, da nam najkasneje do 12. julija 2017 na elektronski naslov obracuni@ipf.si sporočite dopolnitve oz. morebitne spremembe podatkov za izplačilo, saj po tem datumu spremembe ne bodo več možne!

 

Podrobnejši podatki

Izpis lastnih obračunskih podatkov in natančnejše poročilo o opravljenih obračunih si boste lahko ogledali v spletni aplikaciji ADMISS v prvi polovici avgusta 2017. Na voljo bodo tudi podatki o predvajanjih fonogramov, ločeno po radijskih programih, po posameznih letih in mesecih ter poročilo o opravljenih obračunih in poračunih.

 

Upravičenec ima pravico v roku 90 dni od objave obvestila o izvedenem obračunu na spletnem mestu IPF Strokovnemu svetu podati pisni zahtevek za naknadni obračun, dopolnilo obračuna ali popravek obračuna, če meni, da mu nadomestilo ni bilo obračunano oz. če meni, da mu je bilo nadomestilo obračunano nepravilno.

 

Imate vprašanja?

Za vsa vaša vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 01/52 72 930 in na elektronskem naslovu: obracuni@ipf.si.