Vabilo na predstavitev zbornika IPF - steber kolektivnega uveljavljanja pravic

Datum: 09. 01. 2015

Vljudno vas vabimo na prvo javno predstavitev obsežnega zbornika IPF - steber kolektivnega uveljavljanja pravic. Zbornik vsebuje analize in zapise o problematiki kolektivnega upravljanja pravic v Sloveniji in izkušnje iz tujine.

Hkrati z objavo prispevkov priznanih domačih in tujih strokovnjakov odpiramo javno strokovno razpravo, ki jo Slovenija, tudi zaradi nove zakonodaje, ki je v pripravi, nujno potrebuje.

Prelomni dogodek za nadaljnje varovanje avtorske in sorodnih pravic smo združili s srečanjem med avtorji prispevkov v zborniku, izvajalci, proizvajalci fonogramov, novinarji in drugo zainteresirano javnostjo ter ponovoletnim sprejemom. Zbornik, ki ga boste v naslednjih letih lahko uporabljali kot nepogrešljivi strokovni in podatkovni pripomoček za svoje profesionalno delo, boste na dogodku tudi prejeli.

Srečanje bo v četrtek, 15. januarja 2015, v MAXI klubu, Trg republike 1 v Ljubljani s pričetkom ob 15. uri.

Gregor Štibernik, direktor IPF

mag. Andrej Sraka, predsednik Sveta IPF

Boštjan Dermol, predsednik Skupščine izvajalcev IPF

Boštjan Menart, predsednik Skupščine proizvajalcev fonogramov IPF