Skupščini izvajalcev in proizvajalcev fonogramov sta sprejeli finančni načrt in načrt stroškov poslovanja za leto 2015

Datum: 06. 01. 2015

17. decembra 2014 sta skupščini izvajalcev in proizvajalcev fonogramov sprejeli pomemben dokument za poslovanja IPF v letu 2015: Finančni načrt in plan stroškov poslovanja v letu 2015. Predvideni prihodki znašajo 3,71 milijone evrov. IPF tako pričakuje podobne prihodke kot v letu 2014 oz. za 0,4-% višje, stroški poslovanja pa bodo predvidoma nekoliko nižji od stroškov v letu 2014. Del predvidenih prihodkov v letu 2015 (300.000 evrov) še vedno z optimizmom pričakujemo iz naslova privatnega reproduciranja. Upamo, da se bodo po petih letih končno uredile razmere na tem področju in bo podeljeno dovoljenje za zbiranje teh nadomestil. Povečanje prihodkov pričakujemo na področju prireditev, sicer pa večjih sprememb v prihodkovni strukturi ni predvidenih.

V skladu s pravili bo oblikovan Promocijski sklad izvajalcev in sicer iz naslova obračunanih, vendar zastaranih rezervacij za neznane upravičence, za katere v zastaralnih rokih nismo dobili nikakršnih podatkov za izplačilo. Predvidena višina sklada je 185.000 EUR, skupščina pa je sprejela predlagani načrt delitve sredstev tega sklada. Promocijski sklad proizvajalcev fonogramov v letu 2015 ne bo oblikovan, saj je bil zastaralni rok na zahetvo Urada za intelektualno lastnino RS s Statutom IPF podaljšan na 5 let.

Skupščini sta potrdili predlog, da bo revizijo poslovanja za leto 2014 opravila revizijska hiša KPMG Slovenija.

Prav tako sta obe skupščini sprejeli tudi predlagane spremembe pravilnikov o delitvi nadomestil na način, da se uvedejo novi reparticijski razredi za delitev nadomestil zbranih iz naslova prireditev. Predlagana rešitev predstavlja sorazmerje med dejansko uporabo in stroškovno učinkovitostjo delitve in bo vsebinsko implementiran v ustrezne akte IPF.