Spoštujmo pravila – v dobro nas vseh!

Datum: 27. 05. 2015

Mnogi, ki so vključeni v organizacijo različnih javnih dogodkov, na katerih se predvaja posneta glasba, pozabijo, da je tako kot je treba izpolniti druge formalnosti, treba v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah prireditev prijaviti tudi na IPF. Vse skupaj ni prav nič zahtevno in teče po enostavnem in preprostem postopku:

  • PRIJAVA 10 DNI PRED PRIREDITVIJO z obrazcem PRIJAVA PRIREDITVE, pri čemer si organizatorji s pravočasno prijavo pridobijo obračun po nižji tarifi in
  • NAJKASNEJE 15 DNI PO PRIREDITVI je treba na IPF poslati obrazec SPORED IN OSNOVA ZA ODMERO NADOMESTILA, v katerega se vpiše vse podatke o prireditvi in predvajanih skladbah.

Preprosto? Seveda – in hkrati tudi odgovorno in pošteno do glasbe in do vseh ustvarjalcev! Bodite na izpolnjevanje teh formalnih obveznosti pozorni tudi vi, saj to za vse ustvarjalce, tudi za vas, pomeni priznanje in plačilo za pošteno opravljeno delo!

Na spletnih straneh www.ipf.si je pod poglavjem UPORABLJATE GLASBO? Predstavljena pravna podlaga, navedena so najpogostejša vprašanja in odgovori, ki jih je mogoče slišati v praksi.