IPF uspel s spremembo sodne prakse!

Datum: 04. 06. 2015

IPF se že od začetka delovanja sooča z različnimi stopnjami zavesti o pomenu avtorske in sorodnih pravic pri uporabnikih. Medtem ko nekateri brez nadaljnjega ali z minimalnimi pojasnili prostovoljno uredijo svoje obveznosti, potrebujejo drugi več prepričevanja ali celo posredovanje pravosodnega organa, ki jih s sodbo disciplinira. V preteklih letih se je od vložitve prvih tožb zoper uporabnike večkrat spremenila sodna praksa glede posameznih vprašanj, izpostavljenih v tožbi. V preteklem letu in pol celo v tako smer, da se je povzročala upravičencem izrazita škoda zaradi napačnega tolmačenja tarif s strani sodišča. Posledica je bila veliko večje število pritožb na Višje sodišče in na koncu tudi revizija na Vrhovnem sodišču. 

Z revizijo smo uspeli doseči, da se je nepravilna sodna praksa uskladila z zakonodajo. Vrhovno sodišče je namreč ugodilo zahtevku za revizijo in pritrdilo našim trditvam, da Okrožno sodišče v Ljubljani, z njim pa tudi Višje sodišče v Ljubljani, napačno tolmačita določila skupnega sporazuma za male uporabnike. 

Zaradi sedaj ugotovljeno napačnim pristopom je imetnikom pravic nastala škoda na račun izgubljenih nadomestil, imeli smo stroške s pritožbami, v nekaj primerih smo morali nasprotni stranki povrniti pravdne stroške, imeli pa smo tudi velike težave s sprotnim uveljavljanjem pravic, saj so uporabniki zahtevali odmero nadomestil z najvišjim diskontom, kljub temu, da jim ni pripadal, zaradi česar smo imeli tudi nekaj odpovedi pogodb, veliko pa jih nismo mogli skleniti, saj uporabniki niso želeli sprejeti naše argumentacije o nepravilnosti sodne prakse. 

Sprejeto tolmačenje bo imelo za posledico spremembo sodne prakse, kar bo posledično pripeljalo do situacije, da je zakonske obveznosti potrebno izpolnjevati, ne pa se skozi pravne spore izogibati plačilu. IPF si ne želi sprožanja sporov, zato vsakega uporabnika, ki ne izpolnjuje zakonskih obveznosti pred sprožitvijo sodnega postopka vedno najprej pozovemo k ureditvi razmerja, nato ga k temu pozovemo še preko odvetnika, šele nato pride do sodnega postopka. Če teh sporov ne bi sprožali, povzročamo neenakost na trgu, poleg tega pa morebitno neobravnavanje nekaterih uporabnikov tudi sicer ne bi bilo pravično – le kako bi namreč lahko to razložili uporabniku, ki nam plačuje, njegovi sosedje pa ne, pa zoper njih ne bi ukrepali? 

Zaradi uspešne revizije lahko upravičeno pričakujemo, da bodo v letu 2015 prihodki iz tega naslova presegli tiste iz leta 2014, kar bo posledično pomenilo, da bodo imetniki pravic po zakonu o avtorski in sorodnih pravicah dobili večje nadomestilo za svoje delo, kar pa je naš osnovni namen in temeljna naloga.