Sporočilo za javnost MGRT

Datum: 31. 03. 2015

Na MGRT se delo za na področju avtorske in sorodnih pravic nadaljuje

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je danes na novinarski konferenci predstavil nadaljnje aktivnosti ministrstva v povezavi z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah.

Do včeraj, 30. marca, je potekala eno in pol mesečna javna obravnava o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Odziv je bil velik, saj je na ministrstvo prispelo več kot 80 predlogov in pobud, ki bodo objavljeni na spletni strani MGRT. Minister se je vsem, ki so jih poslali, zahvalil in povedal: »Na podlagi prejetih pripomb in usklajevanja smo se odločili, da bomo iz tega predloga sprememb in dopolnitev zakona umaknili del, ki se nanaša na kolektivne organizacije. V nadaljnji postopek bomo posredovali predlog zakona, s katerim se bo v naš pravni red prenesla predvsem direktiva o osirotelih delih, saj s prenosom te direktive v slovenski pravni red že zamujamo.«

V nadaljevanju novinarske konference je minister poudaril, da na ministrstvu ne odstopajo od priprave sprememb in dopolnitev zakona. Z namenom, da se celovito uredijo odnosi med kolektivnimi organizacijami in uporabniki, bo ministrstvo nadaljevalo z delom tako, da se bo celovito uredilo delovanje kolektivnih organizacij v okviru prenosa Direktive o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic. Rok za prenos te direktive je april 2016. Direktivno je predstavil mag. Dušan Pšeničnik, generalni direktor Direktorata za notranji trg.

Minister pa je še povedal, da je bilo ministrstvo pred enim tednom seznanjeno z odstopom Sveta za avtorsko pravo. Zato je minister članice in člane Sveta povabil na sestanek, da neposredno pojasnijo razloge za odstop in jih pozval, da nadaljujejo z delom do imenovanja novega sveta. Hkrati je ministrstvo že pozvalo Urad za intelektualno lastnino, da prične postopek imenovanja novih članic in članov.