Obvestilo o opravljenih obračunih

Datum: 30. 06. 2015

Obveščamo vas, da smo v skladu z letnim načrtom, pravilnikoma o delitvi nadomestil, sprejetimi sklepi ter na podlagi podatkov o javni priobčitvi fonogramov za posamezno obračunsko obdobje v opravili:

  • obračun nadomestil za javno priobčitev fonogramov za leto 2014 ter končni poračun za leto 2009 za izvajalce,
  • obračun nadomestil za javno priobčitev fonogramov za leto 2014 za proizvajalce fonogramov. Končni obračun za proizvajalce fonogramov tudi tokrat ni bil opravljen, saj se je z zadnjimi spremembami statuta na zahtevo URSIL zastaralni rok podaljšal na 5 let.

Če skupno obračunano nadomestilo doseže minimalno vsoto, ki jo je Svet IPF določil v skladu s pravilnikoma o delitvi nadomestil (10 EUR), in že razpolagamo z vsemi potrebnimi podatki za nakazilo, bodo nadomestila izplačana predvidoma 10. julija 2015, vsem, ki izstavljate račune, pa bodo ti poravnani najkasneje v 21 dneh po prejemu.

Zato prosimo vse upravičence, ki bodo prejeli finančna obvestila, da nam najkasneje do 9. julija 2015 sporočijo dopolnitve oz. morebitne spremembe podatkov za izplačilo, saj po tem datumu spremembe ne bodo več možne!

Izpisi lastnih obračunskih podatkov in natančnejše poročilo o opravljenih obračunih si boste lahko ogledali v spletni aplikaciji ADMISS predvidoma po 5. juliju 2015. Podatki vsebujejo informacije o vseh fonogramih, pri katerih ste prijavljeni kot upravičenec in za katere smo na podlagi prejetih prijav lahko naredili obračune za zgoraj navedena obračunska obdobja.

Želimo vam veliko uspeha pri nadaljnjem ustvarjanju in vas lepo pozdravljamo!