IPF odprl svoja vrata in predstavil podatke o delovanju in poslovanju

Datum: 12. 06. 2015

Beseda »transparentnost« je bila v zadnjih mesecih velikokrat omenjana zlasti v povezavi s kolektivnimi organizacijami in njihovim delom, nemalokrat pa je bilo pavšalno izrečeno, da kolektivne organizacije ne delujejo pregledno, da stroški nisi jasni, pri čemer se je vse metalo v isti koš. V IPF smo trdno prepričani, da je naše delo odgovorno, pregledno in povsem transparentno do vseh upravičencev in uporabnikov. Glede na to, da IPF upravlja z zasebnimi sredstvi in ni financiran s strani države, je seveda prvenstveno odgovoren svojim članom in upravičencem, katerih interese uveljavlja. In v tej smeri iščemo vedno nove in boljše možnosti in načine podajanja podatkov in neposrednega stika z upravičenci. Zato smo povabili najširšo javnost, da nas obišče, se podrobneje seznani z široko paleto našega dela in aktivnostmi ter v neposrednem pogovoru z vodstvom in zaposlenimi izve vse, kar jih zanima. IPF ima sicer ADMISS, sistem, ki je vzpostavljen z namenom lažjega in bolj preglednega in učinkovitega poslovanja z imetniki pravic.

Redni pregledi nad uporabo vsebin, o kateri poročajo uporabniki, vpogled in urejanje prijav del upravičencev in spremljanje uveljavljanja pravic z vsemi relevantnimi podatki za upravičence na enem mestu, so namreč izjemno pomembni in so osnova mnogih nadaljnjih aktivnosti, nenazadnje tudi za pošteno plačilo vsem upravičencem. Seveda pa so mnogi podatki zanimivi tudi širše, zato je IPF na dan odprtih vrat povabil širše zainteresirano javnost. 

undefined

Korak v smeri še večji odprtosti in preglednosti poslovanja je zagotovo tudi pravkar prenovljena spletna stran www.ipf.si, ki deluje uporabniku prijazno ne samo na računalniškem zaslonu, ampak tudi na manjšem tabličnem in še manjšem telefonskem zaslonu. V prihodnjih dneh bosta javnosti na voljo tudi dve dodatni orodji interakcije in komunikacije, vsem obiskovalcem pa je bila na voljo tudi najnovejša številka časopisa EHO, ki prinaša veliko informacij o poslovanju in delovanju tudi v obliki enostavnih, a učinkovitih in izjemno preglednih infografik. IPF si namreč prizadeva ne samo predstaviti podatke, ampak jih predstaviti na jasen način, ki bo razumljiv mnogim.

Seveda pa ste vsi upravičenci z vašimi vprašanji dobrodošli na sedežu IPF kadarkoli, ne le ob dnevih odprtih vrat!

Vaš IPF