Znani so okvirni datumi reparticije v letu 2014

Datum: 17. 01. 2014

Svet Zavoda IPF je potrdil terminski načrt dela oddelka reparticije za leto 2014. Za upravičence sta posebej pomembna dva datuma, in sicer rok za prijavo posnetih izvedb - 31. marec 2014 in datum izplačila nadomestil, ki je predviden za 11. julij 2014. Obvestila o izplačilih bodo poslana predvidoma do 20. junija 2014. Ostali pomembni datumi so navedeni v nadaljevanju.

Prijavite nove skladbe in dopolnite obstoječe podatke

Začetek leta je dober čas, da pregledate svoje delo v preteklem letu. Vabimo vas, da s pomočjo Admissa, kjer lahko pregledate že obstoječe prijavljene skladbe, čim prej preverite svoje prijave oziroma prijavite nove skladbe. Za to lahko uporabite tudi obrazce, ki so na voljo na naši spletni strani. Ažurni in natančni podatki so namreč ključni za celovito in pravilno obračunavanje nadomestil ter učinkovito obveščanje.

Preverite osebne podatke

Ste se preselili ali zamenjali banko? Prosimo vas, da nam sporočite morebitne spremembe podatkov, ki so pomembni za izplačila (številke osebnih računov, odločbe ministrstev in DURS-a o priznanju posebnih olajšav ipd). Spremembe pošljite na info@ipf.si ali na naslov Zavod IPF, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana.