Neutemeljeni napadi na integriteto in delo Zavoda IPF

Datum: 07. 02. 2012

V Zavodu IPF smo bili že drugič v tem letu s strani Slovenskih novic in »misterioznega« avtorja E.N. deležni grobih insinuacij o svojem delu, blatenja naših zaposlenih in članov organov ter nenazadnje poskusa, da ozka skupina ljudi samovoljno govori v imenu večine.

Praksa avtorja(-ice) prispevka je, da v članku zgolj na podlagi domnev in nepreverjenih govoric enostransko naniza neresnične informacije. O njih se nikoli ne pozanima pri Zavodu IPF, s čimer bi sestavki dobili potrebno objektivnost in celovitost slike.

Zato nam, cenjeni člani, dovolite nekaj pojasnil, ki ste jih že lahko prebrali na naši spletni strani, v E-novicah, Ehu in še kje.

V Zavodu IPF od ustanovitve delujemo v dobro zaščite sorodnih pravic glasbenih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov. Samo v letu 2011 smo prihodke Zavoda IPF povečali za približno 15 odstotkov. Podatki so zgovorni; v letu 2009 smo zbrali 1.670.000 evrov nadomestil, v letu 2010 2.280.000, v leto 2011 pa smo se približali meji treh milijonov evrov zbranih nadomestil za uporabo del. Tudi v letu 2012 pričakujemo nadaljevanje rasti, saj ocenjujemo, da bodo naš prihodki predvidoma znašali 3.400.000,00 evrov. Za poslovno leto 2012 glede na dosedanje izkušnje in načrtovani razvoj predvidevamo 1.217.000,00 stroškov, kar je povsem racionalen delež glede na diverziteto poslovnih procesov, ki jih zahteva varstvo sorodnih pravic. Preostali denar bo namenjen glasbenim izvajalcem in proizvajalcem fonogramov. Poudariti moramo, da tako Načrte dela kot vsa poročila sprejemajo organi Zavoda IPF, definirani v skladu s statutom in oblikovani na podlagi veljavne zakonodaje. O kompetentnosti organov Zavoda IPF pa odločajo naši člani na vsakoletnih skupščinah z javnimi in transparentnimi glasovanji, tako da se od zlonamernih in žaljivih ugibanj distanciramo.

Zavod IPF glasbenikom vsako minuto preko sistema Admiss omogoča vpogled v uporabo njihovih del in vsa pripadajoča nadomestila, kar je edini tovrstni primer med kolektivnimi organizacijami v Sloveniji in širše. Več transparentnosti ne zagotavlja nihče. Vsi dosedanji pregledi delovanja Zavoda IPF s strani neodvisnih institucij in revizijskih družb niso pokazali na nikakršne nepravilnosti, prav tako nismo prejeli nikakršnih pozivov k prenehanju svojega delovanja. V skladu s podeljenim dovoljenjem, upoštevajoč zakonodajo in sklepe svojih članov izpolnjujemo zaupano poslanstvo.

Zanikati moramo, da smo prejeli kakršen koli poziv k odstopu vodstva ali izražanje dvoma v kompetence članov naših svetov. Tako je članek grob napad na delo in integriteto direktorja Gregorja Štibernika ter člana Sveta Zavoda IPF Roka Ferengje. Njuno delo ocenjujete vi, spoštovani člani, in ne enostransko obveščeni pisci.

Svet Zavoda IPF