Zavod IPF posluje v skladu z ZASP

Datum: 07. 03. 2011

V Zavodu IPF pri svojem delovanju dosledno spoštujemo vso veljavno slovensko in evropsko zakonodajo, v udejanjanju transparentnosti in zakonitosti pa sledimo primerom dobre prakse z vsega sveta. Tako pri sejah skupščin, na katere so vabljeni prav vsi naši člani, vedno prisluhnemo pobudam in tudi na tak način ustvarjamo konstruktiven prostor debate, pobud in izmenjave mnenj. Vse to z željo oblikovanja Zavoda IPF po meri njegovih članov.

Vedno pa dovoljujemo tudi konstruktiven dvom v poslovanje. Tega je oktobra lani nazadnje izrazilo Združenje Slovenska unija glasbenih ustvarjalcev. Na Urad za intelektualno lastnino Republike Slovenije so poslali dopis, v katerem so navedli, da naj bi bili dve seji skupščin neveljavni, kar bi predstavljalo tudi grobo kršitev 161. Člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah. Obveščamo vas, da je Urad po pregledu dokumentacije nedavno zaključil postopek, saj pri pregledu ni ugotovil nepravilnosti z vidika zakona oziroma kršitev Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, ki bi vplivale na kolektivno upravljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov.