Prvi podatki o slovenskih glasbenih izvajalcih v največji mednarodni podatkovni zbirki IPD

Datum: 02. 03. 2011

Zavod IPF sodi med mednarodno najaktivnejše kolektivne organizacije pri nas. Tako so lani postali član združenja IPDA in pred kratkim v največjo mednarodno podatkovno zbirko glasbenikov IPD uspešno uvozili podatke o skoraj 2.000 slovenskih glasbenih izvajalcih, s čimer je vsakdo izmed njih prepoznaven v svetovnem repertoarju. Prva izplačila zaradi uporabe glasbenih del slovenskih izvajalcev v tujini v Zavodu IPF napovedujejo za letos.

Zavod IPF, kolektivna organizacija za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, je lani na generalni skupščini postal polnopravni član združenja IPDA - International Performers Database Association, ki združuje sorodne kolektivne organizacije z vsega sveta in omogoča uveljavljanje pravic izvajalcev tudi v tujini. »Gre za še eno v vrsti mednarodnih aktivnosti, ki Zavod IPF integrirajo v reprezentativno okolje najuglednejših svetovnih kolektivnih organizacij,« je povedal direktor Zavoda IPF Gregor Štibernik. Na podlagi sklenjenih bilateralnih sporazumov med posameznimi kolektivnimi organizacijami je prav podatkovna zbirka IPD, ki jo upravlja IPDA, jedro mednarodnega uveljavljanja sorodnih pravic. Baza je močna podpora sodelovanju med kolektivnimi organizacijami in omogoča tekoče mednarodno urejanje sorodnih pravic in izmenjavo zbranih nadomestil.

Zbirka IPD vsebuje podatke o več kot štiristo tisoč izvajalcih iz 35 držav sveta in tako predstavlja temelj čezmejnemu uveljavljanju sorodnih pravic, saj zagotavlja učinkovito čezmejno izmenjavo zbranih nadomestil ter izmenjavo podatkov, potrebnih za identifikacijo izvajalcev in izvedb. Podatkovna zbirka IPD je tako namenjena ugotavljanju, katera kolektivna organizacija zastopa izvajalca, ki je sodeloval pri uporabljeni izvedbi. »Predvajanje del slovenskih izvajalcev v tujini bomo ugotavljali z analizo sporedov predvajanih del, ki jih bomo iz drugih držav opravljali na podlagi bilateralnih sporazumov. Prva izplačila nadomestil bodo opravljena predvidoma letos,« napoveduje Gregor Štibernik.

Februarja 2011 so v bazo IPD uspešno uvozili podatke o skoraj 2000 slovenskih izvajalcih, ki jih zastopa Zavod IPF. S tem je vsak domači izvajalec postal del svetovne baze izvajalcev, pridobil pa je tudi unikatno IPD številko, pod katero je voden v omenjeni bazi in ki omogoča takojšnjo prepoznavo v svetovnem repertoarju. »To je še posebej pomembno za tiste domače izvajalce, katerih izvedbe se uporabljajo tudi v tujini. Zato ponovno pozivamo vse, ki še niso naši člani, da to čim prej postanejo in si tako zagotovijo varstvo svojih pravic,« dodaja Viljem Marjan Hribar, vodja oddelka Reparticija v Zavodu IPF. IPD številka je posameznemu izvajalcu med matičnimi podatki vidna tudi v Administrativnih spletnih straneh ADMISS, ki so reprezentativen primer sledenja uporabi del posameznih glasbenih izvajalcev, saj lahko ti vsak trenutek preverijo pogostost predvajanja njihovih del v preteklem letu in temu pripadajoča nadomestila.

Zavod IPF sicer ščiti in uveljavlja tako pravice tujih in domačih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v Sloveniji kot tudi pravice slovenskih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v tujini. Zavod IPF je zato poleg združenja IPDA še član organizacij SCAPR (The Societies' Council for the Collective Management of Performers' Rights), AEPO - ARTIS (Association of European Performers' Organisations) in IFPI (International Federation of the Phonographic Industry).