Sprejeta začasna tarifa za snemanje in časovni zamik v kabelskih sistemih

Datum: 26. 07. 2011

Svet Zavoda IPF je v sledenju razvoja na področju upravljanja in varovanja sorodnih pravic na svoji 14. redni seji 8. avgusta 2011 sprejel Začasno tarifo za storitev snemanja in časovnega zamika v kabelskih sistemih. Tako želimo urediti tudi ta segment varovanja sorodnih pravic. Tarifa je bila v skladu z ZASP objavljena v Uradnem listu RS št. 57 dne 15.7.2011 stran 1708.