Poziv organizatorjem prireditev k pogajanjem

Datum: 15. 03. 2010

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (Zavod IPF), Šmartinska 152, 1000 Ljubljana poziva vsa reprezentativna združenja organizatorjev prireditev, na katerih prihaja do priobčitve komercialnih fonogramov, kakor tudiindividualne organizatorje takih prireditev, k pogajanjem za določitev načinov in pogojev uporabe komercialno izdanih fonogramov in višine nadomestil (tarif) za javno priobčitev fonogramov na prireditvah.

Vsi zainteresirani naj svoj interes za sodelovanje na pogajanjih pisno izrazijo s priporočeno pošiljko najpozneje v roku 15 dni po objavi tega poziva na naslov Zavod IPF, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana.

Objava v Uradnem listu RS, stran 540.