Objavljeni odgovori na dokument Creative Content in a European Digital Single Market: Challenges for the Future

Datum: 28. 01. 2010

Pozno jeseni je Evropska komisija povabila vse zainteresirane k predložitvi mnenj k dokumentu Creative Content in a European Digital Single Market: Challenges for the Future. Pozvala je k razmisleku glede oblikovanja evropskega digitalnega enotnega trga za ustvarjalne vsebine, kot so knjige, glasba, filmi in videoigre.

Vabljeni - imetniki pravic, potrošniki in komercialni uporabniki - so lahko do 5. januarja 2010 sporočili pripombe k dokumentu, zlasti glede možnih ukrepov, opisanih v 5. poglavju.

Prispevke več kot 200 organizacij in/ali združenj na temo si lahko preberete na povezavihttp://ec.europa.eu/avpolicy/other_actions/content_online/consultation_2009/index_en.htm.