Zavod IPF vabi na sejo skupščine izvajalcev ter sejo skupščine proizvajalcev fonogramov

Datum: 22. 05. 2006

Člani izvajalcev Zavoda IPF so pred kratkim prejeli uradno vabilo na 8., redno sejo skupščine izvajalcev Zavoda IPF, ki bo v četrtek 1. junija ob 19.00 v dvorani Slovenske matice, na Kongresnem trgu 8, v Ljubljani.

Hkrati je bilo tudi članom proizvajalcem fonogramov Zavoda IPF poslano vabilo za 7., redno sejo skupščine proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF, ki bo prav tako 1. junija, in sicer na isti lokaciji, s pričetkom ob 16. uri.

Ob vabilu so člani prejeli poslovni načrt Zavoda IPF in letno poročilo za leto 2005, ki vključuje tudi revizorjevo poročilo podjetja za revidiranje KPMG Slovenija. Po mnenju revizorjev je prikaz finančnega stanja Zavoda IPF verodostojen. Višina zbranih nadomestil se je v lanskem letu glede na predhodno leto skoraj podvojila, kar je predvsem zasluga dobrega poslovanja in razvoja zavoda v zadnjem letu.

Zavod IPF načrtuje prva izplačila, ki so tudi ena glavnih točk na dnevnem redu obeh omenjenih sej, v drugi polovici tekočega leta. To je le malo kasneje, kot je bilo predvideno na začetku leta 2006. Glavni razlog za preložitev prvih izplačil je dosledna in pravična delitev nadomestil, kar bo omogočal novi informacijski sistem, ki naj bi bil do takrat implementiran. Imetniki pravic, izvajalci in proizvajalci fonogramov, lahko pridobljeni čas namenijo pregledovanju ter dopolnjevanju registriranih podatkov. Podatke o posnetih izvedbah zavodu posredujejo proizvajalci fonogramov na posebnem obrazcu, ki jim je na voljo na spletnih straneh zavoda www.zavod-ipf.si.

Zavod IPF vabi vse izvajalce in proizvajalce fonogramov, člane in nečlane, da si 1. junija udeležijo seje skupščin, kjer bo podrobno predstavljen napredek Zavoda IPF k uspešnemu uveljavljanju pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v zadnjih mesecih tudi s strani svetnikov in članov strokovnega sveta Zavoda IPF. Ti so v času od zadnje seje skupščine izvajalcev pripomogli k izboljšanju mednarodnih odnosov ter učinkovitosti poslovanja zavoda.