Člani izkazali zaupanje v kolektivno organizacijo Zavod IPF

Datum: 05. 06. 2006

Skupščina izvajalcev in Skupščina proizvajalcev fonogramov Zavoda IPF sta na četrtkovih sejah izrazili zadovoljstvo z napredkom kolektivne organizacije pri uveljavljanju njihovih glasbenih sorodnih pravic. Poročilo o poslovanju v letu 2005, predstavljen v obeh sejah, dokazuje izjemno uspešno poslovanje zavoda v minulem letu, v katerem se je znesek zbranih nadomestil na računu zavoda podvojil. Poslovni načrt za leto 2006, prav tako na dnevnem redu obeh sej, pa postavlja temelje za nadaljnjo rast in razvoj zavoda v tekočem letu. Zbrani člani so s sprejetjem poslovnega načrta potrdili ambicije zavoda in izkazali zaupanje v sedanjo vodstvo Zavoda IPF.

Na seji Skupščine izvajalcev, ki se jo je tudi tokrat udeležilo veliko število članov zavoda, je bila posebna pozornost namenjena delitvi nadomestil. Zavod IPF je prva izplačila zbranih nadomestil preložil v drugo polovico leta 2006, ker stremi k čim pravičnejši in dovršeni delitvi. Predsedstvo Skupščine izvajalcev, predsednik Gregor Štibernik, podpredsednik Sašo Fajon in član mag. Igor Kulašić, je zbranim članom podalo obširno obrazložitev razlogov za preložitev prvih izplačil na kasnejši datum in poudarilo, da je za dosego ciljev zavoda nujno potrebno oblikovanje čim širšega konsenza glede načina delitve, kot ga določa Pravilnik o delitvi nadomestil.

Skupščina izvajalcev je zato na četrtkovi seji sprejela sklep o ustanovitvi in sestavi strokovne komisije, ki bo do konca junija dopolnila predlog novega Pravilnika o delitvi nadomestil. Člani komisije, ki jo sestavljajo dva predstavnika vsakega glasbenega sindikata, Zveza Sindikatov Vseh Glasbenikov Slovenije (ZSVGS) in Sindikat Glasbenikov Slovenije, dva predstavnika Zavoda IPF ter neodvisni kandidat, zastopajo tako interese izvajalcev zabavne in narodnozabavne glasbe kot tudi interese izvajalcev resne glasbe.

Z dodelanim pravilnikom, kot rezultat delovanja sestavljene komisije, in implementacijo novega informacijske sistem naj bi prva delitev nadomestil Zavoda IPF bila zagotovljena jeseni 2006.