Namesto "vojne" - sodelovanje

Datum: 09. 12. 2005

​Začetek konkretnega sodelovanja med združenjema za zaščito pravic glasbenih ustvarjalcev - IPF in Sazas

Na 7. izredni seji skupščine izvajalcev Zavoda IPF dne 7.12.2005 je prišlo do spremembe vodstva skupščine izvajalcev. Na volitvah, ki se jih je udeležilo več kot 70 slovenskih glasbenih izvajalcev, so bili izvoljeni novi člani sveta Zavoda, novi člani strokovnega sveta in nova zunanja sodelavka strokovnega sveta.

Novi člani strokovnega sveta bodo odslej Žare Pak (predsednik delegacije skupščine izvajalcev), Bor Zuljan in Borut Činč. Nova zunanja sodelavka strokovnega sveta je postala ga. Sabina Novak, partnerka odvetniške družbe Čeferin in poznavalka avtorskega prava.

Predsednik skupščine izvajalcev Zavoda IPF je Gregor Štibernik, sicer član skupine Slapovi, ki je doslej opravljal funkcijo predsednika strokovnega sveta zavoda. Novo predsedstvo, ki ga poleg Štibernika sestavljata podpredsednik Sašo Fajon in član sveta Igor Kulašić, je napovedalo nadaljevanje prizadevanj Zavoda IPF za zaščito sorodnih pravic glasbenih izvajalcev in založnikov, pri čemer so poudarili pomembnost promocije vseh pravic, ki izvirajo iz glasbene ustvarjalnosti - tako med avtorji in izvajalci kot tudi med uporabniki glasbe. Napovedali so organizacijo vrste okroglih miz, kjer se bodo strokovnjaki s področja avtorska prava srečevali in pogovarjali z izvajalci in uporabniki glasbe po celi Sloveniji.

Med člani skupščine je v razpravi sodeloval tudi Janez Hvale, sicer član upravnega odbora Združenja za zaščito skladateljev, avtorjev in založnikov Sazas, ki se je zavzemal za tesnejše stike in sodelovanje med slovenskimi organizacijami za kolektivno zaščito avtorskih in sorodnih pravic. Izrazil je željo, da bi se tudi združenje SAZAS pridružilo omenjenim projektom promocije pravic, ki izvirajo iz glasbene ustvarjalnosti.

Končni vtis sredine seje je, da je skupščina naredila konkreten korak naprej, in izvolila vodstvo Zavoda IPF, ki bo veliko pripomoglo k nadaljnjemu uspešnemu uveljavljanju pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov v Sloveniji.