Konferenca IFPI o pravicah priobčitve javnosti

Datum: 17. 11. 2023

Predstavniki kolektivnih organizacij in imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov so se zbrali na redni dvodnevni konferenci IFPI – Mednarodnega združenja fonogramske industrije, ki je bila tokrat v Madridu.

 

 

Člani organizacije, ki združuje okoli 1300 tovrstnih organizacij s celega sveta, so se posvetili pravicam priobčitve javnosti.

Skozi izvedene delavnice so govorili o licenciranju ponudnikov AV storitev ter o informacijskih sistemih kolektivnih organizacij in baz podatkov. Pregledali so rezultate poslovanja v letu 2022 in trende gibanja prihodkov, analizirali pa so tudi ključne kazalnike zbiranja in delitve nadomestil.

IPF, k.o. je ponovno dokazal, da spada v sam vrh najuspešnejših kolektivnih organizacij, saj je v letu 2022 zabeležil rast prihodkov, ki je dvakrat višja od povprečja v Evropi ter dvainpolkrat višja od svetovnega povprečja.

Na konferenci so debatirali o smiselnosti uporabe sistemov avtomatskega prepoznavanja uporabljenih varovanih del in seveda tudi o izzivih in priložnostih, ki jih prinaša umetna inteligenca.

Kot vedno so ta srečanja predstavnikov različnih kolektivnih organizacij pomembna tudi zaradi predstavitve primerov dobre prakse, tokrat še posebej pri upravljanju pravic in pa pomembnih sprememb zakonodaje ter sodne prakse.