Izvedena seja Skupščine IPF, k.o. (1)

Datum: 23. 08. 2023

Na podlagi določil Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) in na podlagi Statuta IPF, k.o. je bila 28. avgusta 2023 izvedena seja Skupščine IPF, k.o.

Nadzorni odbor mora po opravljeni reviziji letnega poročila, ki mu ga predloži poslovodstvo, preveriti sestavljeno letno poročilo ter o ugotovitvah pripraviti pisno poročilo za skupščino. Obe poročili sta bili del objavljenih gradiv za sejo skupščine.

Skladno s tem so člani včeraj sprejeli Letno poročilo za poslovno leto 2022.

Člani IPF, k.o., imetniki pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, so obravnavali in potrdili vse predlagane sklepe:

  • sprejeli so novi Statut IPF, k.o.,
  • nova Pravila o delitvi nadomestil proizvajalcev fonogramov,
  • nova Pravila o delitvi nadomestil imetnikov pravic izvajalcev na fonogramih,
  • nova Pravila o delitvi nadomestil imetnikov pravic izvajalcev na videogramih,
  • nova Pravila o delitvi nadomestil filmskih producentov.

Nato so za člane nadzornega odbora po prejetih kandidaturah imenovali tri predstavnike imetnikov pravic proizvajalcev fonogramov: Gorana Lisico, Boštjana Menarta in Darja Rot.

Zapisnik seje skupščine je na voljo na tej povezavi.

Letno poročilo 2022, s katerim IPF vsako leto sodeluje tudi na izboru Akademije Finance in je lansko leto v svoji kategoriji ponovno zmagal, je tudi letos oblikoval Matjaž Tozon.