IPF, k.o. s pomladjo piše novo zgodbo.

Datum: 10. 03. 2023

7. marca 2023 je Urad republike Slovenije za intelektualno lastnino (URSIL) Zavodu za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, k.o. izdal dovoljenja za kolektivno upravljanje pravice reproduciranja fonogramov in predelave fonogramov za izvajalce za njihove izvedbe in proizvajalce fonogramov v različnih načinih uporabe.

Avgusta 2022 je IPF po vzoru nekaterih tujih kolektivnih organizacij vložil zahtevo za izdajo dovoljenja za kolektivno upravljanje tistih v praksi razširjenih načinov reproduciranja fonogramov, ki so sicer po zakonu v domeni individualnega upravljanja, vendar je zaradi narave pravic to onemogočeno ali močno oteženo ter neekonomično. Gre za primere, ko uporabniki fonograme reproducirajo (snemajo ali shranjujejo v lastne sisteme na trdih diskih ali strežnikih) in predelujejo (npr. krajšajo) za namen javne priobčitve fonogramov pri opravljanju svoje lastne dejavnosti.

Člani skupščine IPF so tako sprejeli ustrezne akte, ki omogočajo učinkovito kolektivno upravljanje predmetnih pravic. IPF sicer že razpolaga z ustreznimi sredstvi za učinkovito izvajanje nalog kolektivne organizacije v obsegu pridobljenega dovoljenja. Urad je zato ocenil, da bo IPF učinkovito deloval v korist vseh imetnikov pravic, ki so ga pooblastili za upravljanje želenih pravic iz tega dovoljenja.

IPF je bilo tako izdano dovoljenje za kolektivno upravljanje za:

  1. pravice izvajalcev reproduciranja fonogramov s svojo izvedbo, ki se izvrši kot shranitev v elektronski obliki za lastne potrebe uporabnika, za namen priobčitve javnosti fonogramov;
  2. pravice izvajalcev reproduciranja fonogramov s svojo izvedbo, ki se izvrši kot shranitev v elektronski obliki, za namen distribuiranja;
  3. pravice proizvajalcev fonogramov reproduciranja fonogramov, ki se izvrši kot shranitev v elektronski obliki za lastne potrebe uporabnika, za namen priobčitve javnosti fonogramov;
  4. pravice proizvajalcev fonogramov reproduciranja fonogramov, ki se izvrši kot shranitev v elektronski obliki, za namen distribuiranja;
  5. pravice proizvajalcev fonogramov predelave fonogramov, razen pravice predelave fonogramov za vključitev v avdiovizualno delo ali reklamni oglas, za namen priobčitve javnosti fonogramov.

IPF bo povabil vse upravičene imetnike pravic, da ga pooblastijo za upravljanje zgoraj navedenih pravic, v prehodnem obdobju pa bo pripravil tudi začasno tarifo, ki bo podlaga za hiter začetek upravljanje pravic tudi v praksi.

Pridobljenega dovoljenja se zelo veselimo, saj je podlaga za širitev upravljanja pravic imetnikov pravic, za katere se te pravice do sedaj niso uveljavljale, prav tako pa izdano dovoljenje razumemo kot priznanje za že do sedaj učinkovito upravljanje obstoječih pravic in tudi kot veliko odgovornost za naprej.

Viljem Marjan Hribar, direktor IPF, k.o.