Odziv na objave na temo uporabe »unikatne glasbe«

Datum: 13. 12. 2022

Izjava za javnost: odziv na objave na temo uporabe »unikatne glasbe«

 

Spoštovani,

v povezavi z objavami na temo uporabe glasbe v trgovinah, ki se zadnje čase pojavljajo v medijih, in so nastale kot posledica neprijetne nakupovalne izkušnje obiskovalcev v trgovskih centrih, v katerih so predvajali t. i. »unikatno glasbo« ter nekaterimi negativnimi odzivi, ki jih tudi na našo kolektivno organizacijo prejemamo s strani obiskovalcev teh trgovskih verig, vam posredujemo pojasnilo IPF, k.o..

V člankih ena od trgovskih verig navaja, da so v svojih poslovalnicah zamenjali glasbo. S ciljem, da znižajo stroške, so se odločili, da strankam v poslušanje ponudijo »unikatno glasbo«, ki jo bodo tekom leta večkrat zamenjali. Kot povedano, vse z namenom, da se izognejo plačilu za uporabo glasbe.

Javnost obveščamo, da se uporabnik varovanih del (glasbe) samo z menjavo vrste glasbe ne more izogniti plačilu nadomestil kolektivnim organizacijam. Slovenska zakonodaja določa, da se tovrstna priobčitev varovanih del javnosti upravlja obvezno kolektivno. 7. člen Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) določa, da je kolektivno upravljanje avtorske pravice po pooblastilu imetnika pravic ali po zakonu preneseno na kolektivno organizacijo. V nadaljevanju omenjeni zakon v 9. členu določa, da imetnik pravic upravlja svoje pravice na že objavljenih avtorskih delih le prek kolektivne organizacije (obvezno kolektivno upravljanje), če gre za priobčitev javnosti neodrskih glasbenih in pisanih del. To pomeni, da je kakršnokoli predvajanje glasbe (priobčitev javnosti) potrebno urejati preko kolektivne organizacije, česar pa nekateri trgovci ne upoštevajo, zato smo zoper njih že sprožili potrebne postopke.

IPF, k.o. na podlagi dovoljenja Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino (URSIL) kolektivno upravlja pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na že objavljenih fonogramih. Zato je uporabo glasbe v oz. na javnih prostorih, kamor štejejo tudi trgovski centri, potrebno ustrezno in pravočasno urediti pri kolektivni organizaciji. Skladno z dovoljenjem URSIL sorodne pravice (pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov) upravlja IPF, k.o., pravice avtorjev pa Združenje SAZAS k.o.

Trgovske centre, ki pri svoji dejavnosti uporabljajo glasbo, v izogib morebitnim kršitvam zakonodaje zato prijazno vabimo, da uporabo glasbe ustrezno prijavijo na IPF, k.o. in tako pridobijo dovoljenje za njeno uporabo.

 

 

                                                                                                                                      IPF, k.o.

                                                                                                                   direktor Viljem Marjan Hribar