Odslej na voljo tudi enotni zbir cen oz. tarif za plačilo nadomestil

Datum: 30. 09. 2022

Na spletni strani ipf.si smo objavili cenik – tarife 2022.

Vsem našim uporabnikom, partnerjem oz. vsakomur, ki bi ga zanimalo vse v zvezi s pogoji in načini uporabe varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. in višine nadomestil glede na način uporabe varovanih del, smo na enem mestu ponudili interaktiven dokument.

V njem je izvleček pogojev in načinov uporabe varovanih del iz našega repertoarja ter višine nadomestil za posamezne vrste uporabe, kot jih določajo veljavne tarife oz. sklenjeni skupni sporazumi z reprezentativnimi združenji uporabnikov.

V ceniku – tarife 2022 so vse informacije, hkrati pa lahko hitro dostopate do povezanih dokumentov, ki bi jih morda potrebovali.

Vabljeni k ogledu!