Z letnim poročilom 2020 smo se ponovno izkazali

Datum: 22. 11. 2021

»Večina letnih poročil, ki so letos sodelovala na tekmovanju za najboljša, so naredila precejšen premik v kakovosti poročanja glede na lani«, je uvod v članek današnjih Financ, z naslovom Umetnost letnih poročil je komunicirati bistveno in z različnimi generacijami.

Že 22. leto je Akademija Finance podelila edino in najbolj prestižno strokovno nagrado v poslovnem poročanju, to je najboljše letno poročilo. Nagrade so namenjene različnim podjetjem, finančnim ustanovam in drugim organizacijam ter razdeljene na več področij glede na vsebino in komuniciranje letnega poročila. Letna poročila za leto 2020 je ocenjevala neodvisna strokovna komisija pod vodstvom dr. Tatjane Horvat, ocenjevali pa so celotno vsebino letnega poročila, razdeljeno na računovodsko in poslovno poročilo ter komunikacijski vidik letnih poročil.

IPF, k.o. sodeluje vsako leto in odlično smo se uvrstili tudi letos. V kategoriji Najboljše letno poročilo med drugimi organizacijami za leto 2020 smo namreč na drugem mestu, ponosni pa smo tudi na doseženo število točk.

 

»Letno poročilo je odlična platforma za poudarjanje dosežkov družbe, a bistveno je, da družbe z analizo poslovanja zrcalijo svojo integriteto in tudi ranljivost« je v članku povedala Sanja Savič, vodja pravnega oddelka PwC Slovenija.

Direktor IPF, k.o. Viljem Marjan Hribar ob tem dodaja: »Izjemno smo ponosni na doseženo drugo mesto, ki potrjuje našo zavezanost, da zainteresirani javnosti podajamo informacije na jasen in pregleden način, kar od nas zahteva tudi področna zakonodaja. Zahvaljujem se vsem sodelavcem, ki so sodelovali pri pripravi poročila. Optimistično zremo v leto 2022, ko bodo, upam, tudi številke v poročilu po koncu korona krize še boljše.«