Obvestilo o opravljeni delitvi nadomestil

Datum: 06. 09. 2021

IPF, k.o. obvešča imetnike pravic, da je bila v petek, dne 3. septembra 2021, opravljena delitev nadomestil za javno priobčitev fonogramov za leto 2020 kakor tudi končna delitev za leto 2015.

Koliko sredstev je bilo razdeljenih v redni delitvi 2020 ter končni delitvi 2015 bo v spletni aplikaciji ADMISS predvidoma do konca septembra 2021 objavljeno v poročilu o opravljenih delitvah, višini sredstev v posamezni delitvi (ločeno za vsak reparticijski razred) ter izpisi obračunskih podatkov. Tam bo na voljo tudi vpogled v podatke o predvajanjih fonogramov ločeno po programih in po posameznih letih ter mesecih.

Če znesek izračunanega nadomestila doseže minimalno vsoto (5 €) in že razpolagamo z vsemi podatki potrebnimi za nakazilo, bomo nadomestilo izplačali predvidoma 10.09.2021.

Prosimo vas, da najkasneje do srede, 08.09.2021 na elektronski naslov obracuni@ipf.si sporočite dopolnitve oz. morebitne spremembe podatkov za izplačilo, saj po tem datumu spremembe ne bodo več možne.

Vse, ki izstavljate račune, prosimo, da na podlagi priloženega finančnega obvestila račun čimprej izdate ter ga pravilno naslovite na novi naslov: IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana.

Računi bodo plačani najkasneje v 30 dneh po prejemu.