Prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma

Datum: 27. 01. 2020

Zadeva: Prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za določitev pogojev in višine nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. v nacionalnih radijskih in televizijskih programih RTV SLOVENIJA, ki so v javnem in kulturnem interesu Republike Slovenije

 

IPF, k.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, na podlagi 2. in 3. odstavka 44. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic vabi RTV SLOVENIJA k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za določitev pogojev in višine nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. v nacionalnih radijskih in televizijskih programih RTV SLOVENIJA, ki so v javnem in kulturnem interesu Republike Slovenije.

RTV SLOVENIJA naj svoj interes za sodelovanje na pogajanjih pisno izrazi najpozneje v roku 15 dni po objavi tega vabila na naslov IPF, k.o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti info@ipf.si.