O avtorskih pravicah v digitalnem okolju

Datum: 28. 02. 2019

Urad RS za intelektualno lastnino organizira seminar z naslovom Avtorska pravica v digitalnem okolju, ki se bo v torek, 12. marca med 9. do 17. uro odvijal v Zlati dvorani Pravne fakultete v Ljubljani.

Seminar, ki ga organizira Urad RS za intelektualno lastnino, je namenjen avtorjem in imetnikom avtorskih pravic ter vsem, ki se z avtorskimi pravicami srečujejo pri svojem delu. Urad seminar organizira v sodelovanju s Svetovno organizacijo za intelektualno lastnino (WIPO) in Pravno fakulteto v Ljubljani.

Udeležba je brezplačna. Prijave za udeležbo na seminarju so obvezne in jih sprejemajo do zapolnitve prostih mest oziroma do torka, 5. marca 2019, na elektronski naslov: sipo@uil-sipo.si

Program:

9.00 - 9.30 . . . . . . . Registracija

9.30 - 10.00 . . . . . . . Pozdravna nagovora: Vojko Toman, direktor Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Ljubljana in Ryszard Frelek, Sekcija za centralno evropske, baltske in mediteranske države, Oddelek za razvite države in države v tranziciji, WIPO, Ženeva

10.00 – 11.00 . . . . . TEMA 1 – Mednarodne konvencije in evropski pravni okvir. Načela, čezmejno upravljanje avtorske pravice, sodna pristojnost in izvrševanje sodb, pregled trenutnega stanja v Evropski uniji; Silke von Lewinski, Inštitut Max Planck za inovacije in konkurenco, München, Nemčija

11.00 – 11.30. . . . . . . Odmor za kavo

11.30 – 12.30 . . . . . TEMA 2 – Avtorska pravica in digitalne zadeve, Lastništvo in uveljavljanje pravic za spletno uporabo del in pogosti nesporazumi; Silke von Lewinski

12.30 – 13.45 . . . . . Odmor za kosilo

13.45 – 14.45 . . . . . TEMA 3 – Uveljavljanje in upravljanje pravice v digitalnem okolju. Pojem teritorialnosti na internetu, odgovornost novih vrst posrednikov, spletni dostop do zakonite vsebine, pravice licenciranja za spletne uporabe na večozemeljski podlagi in nadomestilo imetnikov pravic; Ryszard Frelek; Silke von Lewinski

14.45 – 15.15 . . . . . . . Odmor za kavo

15.15 – 16.00 . . . . . TEMA 4 – Osnove avtorskega prava. Glavne razlike med anglosaksonskim in kontinentalnim pravnim sistemom na področju avtorskega prava, ekonomski pomen avtorskih pravic, omejitve in izjeme; Urša Chitrakar, odvetnica, Ljubljana

16.00 - 16.45 . . . . . TEMA 5 – Pogodbe in avtorska pravica. Licenčni sporazumi, posebne zakonske določbe za prenos avtorskih pravic, pogajanja v imenu avtorjev, praktični primeri; Urša Chitrakar

16.45 – 17.00 . . . . . ZAKLJUČEK; Ryszard Frelek; Predstavnik URSIL