Sklenjen nov sporazum s Trgovinsko zbornico Slovenije!

Datum: 14. 12. 2018

Malo pred iztekom enega leta, odkar so se začela pogajanja med IPF, k.o. in Trgovinsko zbornico Slovenije (prvo vabilo za sklenitev skupnega sporazuma je bilo namreč na strani IPF in AJPES objavljeno 4. januarja letos), so se ta te dni uspešno zaključila.

Naj spomnimo: 2016 je bil sprejet Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP), ki je prinesel določene spremembe tudi na področju oblikovanja tarif in pogojev za uporabo varovanih del, še zlasti pa so spremembe vplivale na kriterij primerljivosti postavljene tarife s tarifami istovrstnih kolektivnih organizacij na istovrstnih delih za istovrstno uporabo v Republiki Sloveniji in drugih državah članicah. V skladu s tem določilom je IPF začel s prenovo oz. osvežitvijo tarif praktično za vse vrste uporabe varovanih del.

Prvi uspešno zaključen projekt sklenitve novega sporazuma za področje tako imenovanih 'malih uporabnikov' je prav Skupni sporazum o pogojih in višini tarife pri uporabi avtorsko varovanih del iz repertoarja IPF k.o. za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk, sklenjen s Trgovinsko zbornico Slovenije (Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14.12.2018).

V sklenjenem sporazumu je tarifa določena tako, da se do tarife v letu 2023 pride postopoma v prehodnem obdobju. Določen je nov način oblikovanja popustov, ki uporabnikom prinaša 10 % popust na vnaprejšnje letno plačilo, 5 % popust v primeru ureditve razmerja z IPF s sklenitvijo pogodbe, ter popust v višini 2 %, 4 % ali 6 % glede na število poslovnih enot uporabnika.

 

Vsi poslovni subjekti, ki v poslovnem prostoru, kjer opravljajo dejavnost trgovine, javno priobčujejo fonograme, bodo v kratkem obveščeni o prenehanju veljavnosti starih pogodb, skupaj z obvestilom pa bodo hkrati v podpis prejeli nove pogodbe.

 

 

Veseli smo, da smo s sklenjenim sporazumom utrdili partnerski odnos s Trgovinsko zbornico Slovenije. Sklenjeni sporazum odpravlja določene pravne negotovosti uporabnikov pri uporabi varovanih del IPF, kolektivni organizaciji in posledično imetnikom pravic pa poleg urejenih odnosov prinaša predvidljive in stabilne prihodke.